Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Webinar ‘Nieuwbouw en bouwputten in een stedelijke omgeving’ - enkele risico's, aansprakelijkheden en verzekeringsaspecten
​​​​​​​

Op dinsdag 12 april 2022 (14.00 tot 15.00 uur) organiseren Van Traa Advocaten en McLarens het webinar ‘Nieuwbouw en bouwputten in een stedelijke omgeving’ - enkele risico's, aansprakelijkheden en verzekeringsaspecten. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit online event.

In 2021 vond het webinar kabelschades plaats, een samenwerking tussen McLarens en Van Traa Advocaten. In deze editie ligt de focus op nieuwbouw en bouwputten in een stedelijke omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- c.q. sloopwerkzaamheden en risico's zoals trillingen in de grond, grondwateronttrekking en grondvervorming.

Robert de Haan, Robert Pessers en Sheralyn Heideman zullen gezamenlijk met Laurens van Zeben en Klaas Brand (McLarens) dieper ingaan op de onderwerpen: hoe kan schade ontstaan en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Graag tot 12 april bij het webinar!


​​​​​​​
Tijdens het webinar maken wij gebruik van een gesloten chat. U bent daarin vrij vragen te stellen. Deze zijn met uw naam enkel zichtbaar voor de sprekers en de moderator. Tijdens het webinar komt u verder niet in beeld.
Voor nadere info/vragen graag mailen naar: evenementen@vantraa.nl
Je bent live verbonden en doet mee als interactieve deelnemer vanaf jouw computer, tablet of telefoon.