Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Vlaams-Nederlandse Havendagen

De havens van Nederland en Vlaanderen zijn elkaars concurrenten, maar kunnen op veel vlakken juist goed samenwerken.
Tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendagen op woensdag 29 en donderdag 30 september, kijken we een keer niet naar de concurrentieposities, we gaan het hebben over overeenkomsten. Waar kunnen de havens samenwerken?

Woensdag 29 september
Met de Nederlandse Havennota en de Vlaamse Havenstrategie als uitgangspunt, duiken we samen met de politiek, de havens en het bedrijfsleven in de onderwerpen waar de havens elkaar wél kunnen vinden. Waar vinden Antwerpen, Rotterdam, North Sea Port, Zeebrugge en Amsterdam elkaar als het gaat om digitalisering, veiligheid en energietransitie?

Met aan tafel: Bewindsvoerders vanuit Vlaamse en Nederlandse politiek, ceo's van de verschillende havenbedrijven, kennisinstellingen en diverse bedrijven uit de havengebieden zelf. 

Donderdag 30 september: 
Hoog op de Europese agenda en ook in de havenstrategieen van beide landen, staat de verduurzaming van de binnenvaart. Hoe kunnen havens dit in gezamenlijkheid verder ondersteunen? Wat is de rol van Europa? En wie zijn de voorlopers?

Met aan tafel: Europese en landelijke politiek, logistieke bedrijven, binnenvaartschippers, verladers, terminals en het havenbedrijfsleven zelf. 

Organisatie
De Vlaams-Nederlandse Havendagen worden dit jaar voor het eerst georganiseerd op initiatief van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Antwerpen, in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Nieuwsblad Transport.
Presentatie door
Nieuwsblad Transport

Duur
4 uren

Deel dit webinar