Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Talkshows Spoorcongres

Talkshows Spoorcongres 2021 “Staan alle seinen wel op groen?”
Het sentiment dat spoor(goederen)vervoer bijdraagt aan een schoner milieu en een duurzame toekomst leeft meer dan ooit. Een recent marktonderzoek onder circa 800 burgers en 100 verschillende bedrijven bevestigt dat. De modaliteit draagt volgens de grote meerderheid bij aan een oplossing voor diverse maatschappelijke en logistieke problemen, zoals CO2-uitstoot, congestie op de weg, chauffeurstekorten, hoog- en laagwaterstanden in de binnenvaart en de invoering van tol/ MAUD. Je zou kunnen zeggen: de tijd is rijper dan ooit om te oogsten. Maar, gebeurt dat ook? En hoe verhoudt zich dat tot de eerder uitgesproken ambities en doelstellingen?

Drie talkshows
Deze en andere relevante vragen zullen beantwoord worden tijdens een drietal luchtige talkshows. Telkens vanuit een andere perspectief. Zo schuiven beleidsmakers aan tafel, maar ook spoorvervoerders, operators, logistieke dienstverleners en verladers. Zij gaan met elkaar in discussie waarbij de resultaten van het marktonderzoek de kapstok zal vormen voor een animerend, maar ook inhoudelijk gesprek. De talkshows staan onder leiding van presentator Wietze Smid.

De datum en het tijdstip van de talkshows zijn als volgt:
Talkshow 1: woensdag 15 april, 11:00-12:00 uur
Green Deal en het imago van spoorgoederenvervoer
Talkshow 2: woensdag 15 april, 14:00-15:00 uur
Barrières en kansen van het spoor. Wie wint?
Talkshow 3: woensdag 15 april, 16:00-17:00 uur
De wereld van spoorgoederenvervoer in 2035
Donderdag 15 april 2021

Je bent live verbonden en doet mee als interactieve deelnemer vanaf jouw computer, tablet of telefoon.

Duur
60 minuten per talkshow onderdeel