Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar


Bij het aardgasvrij maken van wijken staan bewoners centraal. Je komt immers achter de voordeur en uiteraard zijn bewoners baas in eigen huis. Dat vraagt om een zorgvuldige en liefst persoonlijke benadering. Een uitdagende opgave voor de betrokken communicatieprofessionals. Want hoe doe je dat? In dit webinar vertellen communicatieadviseurs van proeftuingemeenten over hun aanpak bewonerscommunicatie en de effecten hiervan. We bespreken ook de uitkomsten van het onlangs afgeronde bewonerstevredenheidsonderzoek bij een aantal proeftuinen. Wat leren we daar van? Specialist bewonerscommunicatie Aart Paardekooper reflecteert op deze aanpakken en geeft praktische tips en adviezen over verbinding maken met bewoners.  

13 juli 2021  | 15:00 – 16:00